Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

01:22
7236 eba2 500
Reposted fromdilboskwisgaar dilboskwisgaar viascorpix scorpix
01:22
5274 3a7a 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viascorpix scorpix
likek
01:21
0585 e626 500
Reposted fromfoods foods viascorpix scorpix
01:21
2884 5734 500
Reposted fromtron tron viascorpix scorpix
likek
01:21
5389 075b
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
likek
01:20
0890 51d2 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viairmelin irmelin
likek
01:19
5924 37c2

February 05 2019

likek
00:08
Nie obiecuje Ci że nigdy się nie pokłócimy, oczywiście że tak bo mamy inne poglądy, oglądamy inne seriale, czytamy inne książki mamy zupełnie inną osobowość oraz odmienne zdanie.  Nie obiecuje Ci że cię nie zawiodę bo prawdopodobnie mogło by się tak zdarzyć, nie obiecuje Ci że zawsze będę odpuszczać, bo jestem uparta.  Nie obiecam Ci też że zawsze będę dobra dziewczyną, kochanką czy żoną a to dlatego że czasem jestem leniwa, szybko się zniechęcam gdy coś mi nie wychodzi, chyba jestem zbyt wrażliwa i przejmuje się każdą drobnostką.  Nie obiecuje że zawsze będzie między nami dobrze. Ale.. mogę obiecać Ci że.. codziennie będziesz czuł moje ciepło, mój dotyk, będziesz widział moje oczy i słyszał mój głos.  Obiecuję Ci że zawsze będę stała za Tobą murem nawet jeśli wszyscy będą przeciwko Nam.  Obiecuję Ci też że nigdy nie poczujesz się samotny.  I wiesz co jeszcze mogę Ci obiecać? Może to słaby argument dla Ciebie jednak dla mnie ma ogromne znaczenie..  Obiecuję więc że już zawsze będę...  Cię kochać.
likek
00:06
2465 09a2
Reposted fromscorpix scorpix viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
00:04
6885 85ea
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
00:04
Reposted fromweightless weightless viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
00:02
4738 c13b

February 04 2019

likek
23:59
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viapikkumyy pikkumyy
likek
23:59
7138 e479
Reposted fromjethra jethra viapikkumyy pikkumyy
likek
23:59
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
likek
23:57
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
likek
23:57
3417 b3a1 500
Reposted fromKuishi Kuishi viapikkumyy pikkumyy
likek
23:56
Darzyłam go wielkim uczuciem i ta miłość dogłębnie mnie zmieniła.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy

November 05 2018

likek
22:47
3379 0043 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakikkeer kikkeer

November 04 2018

likek
23:51
3224 1d16 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl