Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

15:14
likek
15:13
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viajstrbl jstrbl
likek
15:12
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viajstrbl jstrbl
likek
15:11
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic viajstrbl jstrbl
likek
15:11
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viajstrbl jstrbl
likek
15:11
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajstrbl jstrbl
likek
15:10
1149 8eac 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viajstrbl jstrbl
likek
15:10
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viajstrbl jstrbl
15:09
2604 0e9a 500
Reposted fromlifeinlilac lifeinlilac viajstrbl jstrbl
likek
15:09
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viajstrbl jstrbl
likek
15:09
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
likek
15:08
Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viajstrbl jstrbl
likek
15:08

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viajstrbl jstrbl
likek
15:07
1581 bf48 500
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viajstrbl jstrbl
likek
15:07

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viajstrbl jstrbl
likek
15:07
i przyszedł taki dzień
skąd tam gdzie mi dobrze było
wykradł kolej los
i świat mnie dziki pochłonął
zmienił życia blask w zamian dając ciebie
lecz kim dzisiaj byłabym gdybym nie miała ciebie...
— Monika Urlik
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
likek
15:07
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaomg-archy omg-archy
likek
15:06
3702 ac86
Reposted fromkatvont katvont viajstrbl jstrbl
likek
15:04
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viajstrbl jstrbl
likek
15:04
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl