Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

likek
21:42
2499 17fe
Albo gdy to co piszesz nie współgra, z tym jak wyglądasz i jak się czujesz.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxalchemic xalchemic
likek
21:21
Jestem zapętlony w czasoprzestrzeni. Każdego dnia przeżywam te same wspomnienia.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxalchemic xalchemic
likek
21:21
4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic
likek
21:21
8120 2904 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajstrbl jstrbl
likek
21:06
nie mogę ci tego powiedzieć, ale jeśli poczytasz moją zupę, dowiesz się wszystkiego.
Reposted frommemequeen memequeen vianezavisan nezavisan
likek
21:06
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca vianezavisan nezavisan
21:05
0104 8442 500

tattooingisanart:

haeyum.o_o

likek
21:04
9773 be24 500
Reposted fromuoun uoun viatwice twice
likek
21:04
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viajstrbl jstrbl
21:04
7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viajstrbl jstrbl

August 07 2017

likek
23:27
likek
23:27
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viairmelin irmelin
likek
20:06
likek
20:06

July 24 2017

likek
17:58
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq vianezavisan nezavisan
likek
17:57
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
likek
17:57
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viaabsolem absolem
likek
17:56

July 21 2017

likek
20:53
Reposted fromkoneva koneva viatwice twice
likek
20:53
Reposted fromkoneva koneva viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl