Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

likek
22:39
Kornelu! Piszę bez żadnego przymiotnika,żebyś się troszeczkę zaniepokoił. Jeżeli już to uczyniłeś, to mogę teraz dodać, ze bardzo Cię kocham.
— Wisława Szymborska
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

June 20 2017

21:52
9421 5e79
likek
21:52
5737 8641 500

June 13 2017

likek
20:31
5686 3bf9
Reposted frommetalchamber metalchamber viairmelin irmelin
likek
20:30
9440 63f7 500
Fargo S01E06
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
likek
20:29
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakikkeer kikkeer

June 11 2017

10:15
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viairmelin irmelin
likek
10:14
2320 82c7
Reposted fromollardo ollardo viairmelin irmelin
likek
10:14
0995 e860
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
likek
10:13
10:12
3683 1ebc 500
Reposted frommirosia mirosia viairmelin irmelin
likek
10:12
9119 490a 500
:)
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viairmelin irmelin
likek
10:12
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

June 10 2017

likek
20:04
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
likek
20:02
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viadisheveled disheveled
likek
19:58

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
likek
19:48
2350 8e94
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
likek
19:48
1253 e410
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
likek
19:47
likek
19:46
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl