Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

likek
21:04
likek
20:51
6998 f267 500
Reposted fromseagull seagull viawarkocz warkocz
likek
20:49
Reposted frommeem meem viacudoku cudoku
likek
20:48
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
likek
20:47
9606 f553
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
likek
20:47
9920 ef11
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan

April 24 2018

likek
18:57
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viacudoku cudoku
likek
18:56
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin

April 23 2018

likek
20:24
3469 0d0e 500
parallel life goals
Reposted fromhighringo highringo viawarkocz warkocz
likek
20:20
5054 ce91 500
Reposted fromstroschek stroschek viaczoo czoo
likek
20:20
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaczoo czoo
likek
20:19
6456 b0e9
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaczoo czoo
likek
20:19
Reposted fromyourtitle yourtitle viacudoku cudoku
likek
20:18
1039 bf96 500
Reposted fromczinok czinok viajstrbl jstrbl

March 28 2018

likek
00:23
To był specyficzny rok, trudny. Podjęłam ważne i moim zdaniem korzystne decyzje. Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze ną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń.
— Katarzyna Nosowska w magazynie
Reposted fromnosowska nosowska vianezavisan nezavisan
likek
00:17
8018 e307
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
likek
00:17
8138 b2f7 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viapikkumyy pikkumyy
likek
00:15
1252 003e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianezavisan nezavisan
likek
00:14
6456 b0e9
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal vianezavisan nezavisan
likek
00:14
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl