Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

likek
23:51
likek
23:49
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
23:49
0081 02f8
Reposted fromdailylife dailylife viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
22:29
likek
22:29
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

November 14 2017

likek
00:03
2715 e2cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajstrbl jstrbl
likek
00:03
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
likek
00:02
5087 e5fb 500
Reposted frompixielark pixielark viapikkumyy pikkumyy
00:00
00:00
0026 d9a0 500
Reposted frombrumous brumous viacitiesofnight citiesofnight
likek
00:00
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo

November 13 2017

23:57
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viacitiesofnight citiesofnight
likek
23:57
0065 3a5f
Reposted fromlittlestories littlestories viajstrbl jstrbl
23:56
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajstrbl jstrbl

November 08 2017

likek
18:31
7246 ed3c 500
Reposted fromxanth xanth viascorpix scorpix
likek
18:31

I think the weirdest thing is when you stop talking to someone and you still have all this leftover information about them. Like you still know their favorite song, you know their siblings names, you remember their favorite ice cream flavor and their weird dreams they told you about at 2am. You know their dog's name and their favorite tv shows. You learned all these details about them and now they're gone. It's just weird.

— Neptune
likek
18:30
6216 b0e1
18:30
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
likek
18:30
Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
Reposted fromderida derida viacitiesofnight citiesofnight
likek
18:28
2888 e36e
Reposted fromkarahippie karahippie viacitiesofnight citiesofnight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl