Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

likek
18:50
Ciężko mi, bo nie mogę się z Tobą zobaczyć, ale sądzę, że gdyby nie Ty, moje życie byłoby jeszcze gorsze. Kiedy rano w łóżku o Tobie pomyślę, mogę sobie powiedzieć: no, trzeba nakręcić sprężynę i żyć jak należy. Ty się tam starasz, a ja się muszę starać tutaj.
— Haruki Murakami

April 18 2017

likek
20:00
4243 36d4
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
likek
19:59
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
likek
19:58
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viairmelin irmelin
19:57
0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viairmelin irmelin
likek
19:55
4426 7e8f
Reposted fromClary Clary viairmelin irmelin
likek
19:55
Reposted fromsaudepp saudepp viairmelin irmelin
likek
19:54
5214 34e6 500
Reposted frommariaxawaria mariaxawaria viairmelin irmelin
likek
19:24
1031 9d78 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
likek
19:23
9741 8776
Reposted fromnajmilej najmilej viairmelin irmelin
likek
19:22
1484 c8fa 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
19:21
5522 715a

theprincesswashere:

This makes me uncomfortable

likek
19:21

April 17 2017

likek
22:38
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot vianezavisan nezavisan
likek
16:10
7754 041e
#me
Reposted fromapatia apatia viawarkocz warkocz
likek
16:09
likek
16:07
4544 15c7
Reposted fromtfu tfu viawarkocz warkocz
likek
16:06
6413 6a5a 500
16:05
2943 e9d1 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viawarkocz warkocz
16:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl