Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

likek
21:58
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
21:56
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
likek
21:47
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
21:47
4711 a5da
Reposted fromtichga tichga viascorpix scorpix
likek
21:44
kocham
Reposted fromnawetsrednio nawetsrednio viajstrbl jstrbl
likek
21:43
1744 e57f
Reposted fromsoSad soSad viajstrbl jstrbl
likek
21:42
Kiedyś miałam koleżankę, było to w podstawówce, moja mama zabroniła mi się z nią spotykać, nie powiem, moja mama miała rację, ale ona już miała taką osobowość, przyciągającą jak magnez, wiecie to była taka przyjaźń, o której myśli się ,że nigdy się nie skończy, ale i to się skończy. Teraz wiem ,że była ona etapem w moim życiu, dzięki któremu wiem kim chcę być, jednocześnie wiedząc jaka nie chcę być. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
likek
21:41
5399 d8a2 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viascorpix scorpix
likek
21:41
2366 ac75
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
likek
21:40
4491 787e
Reposted fromnazarena nazarena viascorpix scorpix
likek
21:39
9631 2447 500
Reposted frompalesoap palesoap viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
21:39
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
21:39
6677 d263 500
likek
21:38
7337 bb0c 500
likek
21:38
4304 a4ae
Reposted from4777727772 4777727772 viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
21:38
1055 347f
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
21:38
9694 d6d2 500
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viaalliwantisyou alliwantisyou

August 17 2018

likek
23:40
Reposted frommrrru mrrru viaalliwantisyou alliwantisyou
likek
23:38
likek
23:33
0964 8356
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl